Metodología

PROGRAMACIÓ EDUCATIVA

 
L’objectiu de la programació pedagògica del centre Peques és afavorir el desenvolupament harmònic de totes del capacitats de l’infant mitjançant les tres àrees educatives fixades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per l’etapa 0-3:

 • Àrea 1 DESCOBERTA D’UN MATEIX
 • Àrea 2 DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL
 • Àrea 3 INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES: musical, plàstic, matemàtic i verbal

Pel tal de treballar els objectius de l’etapa 0-3 es realitzaran activitats organitzades a partir d’Unitats de Programació com a fil conductor i d’enllaç d’aquestes tres àrees de coneixement.

Tanmateix és important el treball d’hàbits d’autonomia i socials. Aquestes activitats es van repetint dins uns horaris establerts al llarg dels dies, la qual cosa dóna seguretat als infants i els ajuda a estructurar-se en el temps.

Aquests hàbits són:
 • De relació i convivència
 • D’ordre
 • D’higiene personal
 • D’alimentació
 • De la son
 • De vestir
 • De responsabilitat
 

TREBALLS PER PROJECTES

 • MÚSICA:
  • Audicions: per fomentar l’atenció i la concentració
  • Ara fem música: Claus musicals per treballar el ritme
  • Taller: Cançons i metodològia amb la Dàmaris Gelabert
  • Cistella dels instruments: per a la seva manipulació
 • ART:
  • Recolzament de les activitats amb làmines d’autors
  • Murals col-lectius a l’aula i a la sala imitant quadres

           

 • LLENGUATGE:
  • Mitjançant la Llibreta Viatgera, amb la participació de les famílies, treballem la parla

No se admiten más comentarios